อะไรคือบุคลิกภาพแบรนด์?​

บุคลิกภาพแบรนด์ (Brand personality) เป็นกลุ่มความคิด รูปแบบอารมณ์และพฤติกรรมเฉพาะของแบรนด์ที่พบเห็นอย่างสม่ำเสมอ มันเป็นขอบเขตงานซึ่งสามารถกำหนดความรู้สึกของผู้คนที่มีต่อบริษัทหรือองค์กรได้โดยขึ้นกับสินค้า บริการหรือภารกิจขององค์กร เหมือนกับที่เรามักอธิบายลักษณะนิสัยของคน บุคลิกภาพแบรนด์นั้นเป็นกลุ่มนิสัยของคนที่เกี่ยวข้องกับชื่อแบรนด์ มันถูกกำหนดโดยความสัมพันธ์ระหว่างชื่อแบรนด์กับลูกค้าแบรนด์

เชื่อหรือไม่ ลูกค้ามักจะได้ติดต่อสื่อสารกับหลายๆแบรนด์อย่างลึกซึ้งอยู่บ่อยครั้งและแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นจึงจะสามารถเพิ่ม brand equity ของตัวเองได้

บุคลิกภาพแบรนด์นั้นเป็นตัวตนขององค์ประกอบหลากหลายอย่างของแบรนด์ นี่คือสามประเภทหลักที่เราสามารถมองหาบุคลิกภาพแบรนด์ได้ ว่าแบรนด์ดูเป็นอย่างไร ฟังดูเป็นเช่นไรและปฏิบัติตัวอย่างไร

1. รูปลักษณ์ของแบรนด์คือตัวตนที่จับต้องได้ของแบรนด์มันมีรูปลักษณ์ที่ครอบคลุมและความรู้สึกที่ไม่อาจแยกจากแบรนด์จริงๆแล้ว มันประกอบไปด้วยโลโก้ แถบสีและส่วนประกอบที่สื่อถึงอารมณ์ที่ทรงพลังของแบรนด์

2. รูปแบบภาษาที่ใช้ในตัวแบรนด์นั้นคือน้ำเสียงและข้อความที่แบรนด์อยากจะสื่อ โทนที่ใช้สื่อสารข้อความคือองค์ประกอบหลักๆที่ใช้กำหนดคำจำกัดความให้กับแบรนด์

3. ข้อเท็จจริงที่สามคือวิธีการปฏิบัติตัวของแบรนด์ แนวทางพฤติกรรมที่ตัวแบรนด์แสดงออกให้โลกที่กว้างใหญ่เห็นและความเป็นเอกลักษณ์ที่มันใช้ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพื่อปลูกฝังความมีตัวตัวและสายสัมพันธ์พิเศษระหว่างกันและกัน

แบรนด์จะดูเป็นอย่างไร มีพฤติกรรมอย่างไรและสื่อสารให้ลูกค้าเห็นอย่างไรนั้นคือจุดสำคัญของบุคลิกภาพแบรนด์และมันทำให้ธุรกิจของคุณสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณได้ในระดับส่วนบุคคล
ข้อเท็จจริงด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับบุคลิกแบรนด์คือลูกค้านั้นจะซื้อสินค้าแบรนด์หนึ่งมากกว่าถ้าสินค้ามีบุคลิกแบรนด์คล้ายกับลูกค้า ลูกค้าจะสามารถรู้ได้ว่าแบรนด์ไหนทำได้จริงตามคำโฆษณาบ้าง เช่นเดียวกันกับการที่คนๆหนึ่งจะรับรู้นิสัยของคนอื่นๆว่าเป็นอย่างไร

บุคลิกภาพแบรนด์มีอยู่ห้าแนวหลักๆ

ความตื่นตาตื่นใจ ซึ่งบุคลิกแบรนด์นั้นเต็มไปด้วยจิตวิญญาณและความเยาว์วัย

ความจริงใจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่และมีแนวโน้มที่คุณค่าจะเน้นการให้ความสำคัญกับครอบครัว
Amazon คงเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในด้านบุคลิกจริงใจของแบรนด์ มันเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับความเชื่อถือและมีความจริงใจสูงที่สุดแบรนด์หนึ่งของโลก แบรนด์มีความจริงใจสูงมากและได้รับการสนับสนุนจากระบบส่งของที่ล้ำสมัย เงื่อนไขการคืนสินค้าและการเข้าถึงสินค้าที่เหนือกว่า

ความหรูหรา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสง่างามและสูงศักดิ์

ความสามารถ ซึ่งแบรนด์อธิบายถึงการประสบความสำเร็จ ทรงอิทธิพลและมากไปด้วยความเป็นผู้นำ

ความทนทาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยที่อึด ถึกทน ชอบลุยและมีความเป็นนักกีฬา Carhartt เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นที่รู้จักกันในสหรัฐอเมริกาในเรื่องของความทนทานมาตั้งแต่ปี 1889
ถ้าคุณคิดว่าบุคลิกภาพแบรนด์ของคุณนั้นไม่เหมาะสม ลองพิจารณาบุคลิกแบรนด์ห้าแนวต่อไปนี้และลองเลือกมาหนึ่งแบบที่บริษัทต้องการจะสื่อให้ลูกค้าได้รับรู้

คุณจะเลือกเบรนสตอร์มกันในหมู่พนักงาน หรือสำรวจลูกค้าของคุณ หรืออัพเดทกลยุทธิ์แบรนด์เพื่อนำเสนอแบรนด์ของคุณได้ดีขึ้น

การเลือกบุคลิกภาพแบรนด์ที่เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะว่ามันไม่เพียงแต่เพิ่ม brand equity และชื่อเสียงที่ดีในตลาด มันยังสามารถใช้คุณลักษณะของแบรนด์ในการตรวจสอบและคงข้อความเดิมสำหรับการสร้างสรรค์โฆษณาและการสื่อสารของแบรนด์