วิธีจัดการกับปัญหาที่พบบ่อยในการเปิดคลินิกของตัวเอง​

การเริ่มต้นเปิดคลินิก เช่น คลินิกความงามหรือคลินิกทันกรรม คุณจะต้องเจอกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกวัน การทำความเข้าใจและศึกษาวิธีจัดการกับปัญหาเหล่านั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ เช่นในบางกรณี คลินิกทั่วไปอาจประสบปัญหาในการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้า ข้อมูลต่อไปนี้คือความท้าทายที่คลินิกทั่วไปจะต้องเจอและวิธีการจัดการที่เป็นประโยชน์เพื่อการดำเนินธุรกิจที่ราบรื่น

1. ต้นทุนการดำเนินงาน

เมื่อทำการเปิดคลินิก คุณจะพบทันทีว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายในคลินิกที่เพิ่มขึ้นนั้นทำให้ยากต่อการอยู่รอดและการที่จะประสบความสำเร็จทางการเงิน ซึ่งการขาดเงินทุนถือเป็นหนึ่งในความท้าทายทางธุรกิจที่สำคัญกับการเปิดคลินิกและมีผลโดยตรงกับการเติบโตหรือแม้กระทั่งความอยู่รอดของคลินิกทั่วไปเหล่านี้ ในส่วนงานที่จะเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย ประกอบไปด้วย เครื่องใช้สำนักงาน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์คลินิก ค่าเช่าทรัพย์สินไปจนถึงเงินเดือนพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการเปิดคลินิกโดยทั่วไปจะสูงกว่าการดำเนินธุรกิจประเภทอื่น ๆ และเวชภัณฑ์ก็เป็นสิ่งจำเป็นแต่มีราคาสูงมาก ดังนั้นคุณจะต้องพยายามลดต้นทุนและคอยเช็คค่าใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลาอย่างใกล้ชิด

คุณควรประเมินค่าใช้จ่ายเริ่มต้นให้สูงกว่าความเป็นจริงเมื่อต้องร่างแผนธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่อาจสูงขึ้นหรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน ควรมีการรีไซเคิลเครื่องใช้สำนักงานของคุณทุกครั้งที่ทำได้ และซื้อของทีเดียวหลาย ๆ ชิ้นเพื่อการประหยัดเงินในระยะยาว ซึ่งบางครั้งอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดโผล่ขึ้นมาและกุญแจสำคัญในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเหล่านี้คือการทำบัญชีเพื่อดูค่าใช้จ่ายทุกอย่างและพิจราณาว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนใดได้บ้าง

2. การจ้างพนักงาน

การจ้างบุคลากรทางการแพทย์ที่เหมาะสมสำหรับคลินิกของคุณเป็นสิ่งสำคัญ คุณต้องมั่นใจว่ามีการรับสมัครแพทย์ประจำคลินิกที่เหมาะสมสำหรับงาน อัตราการเปลี่ยนงานที่สูงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของคลินิก เพิ่มค่าใช้จ่ายและยังอาจส่งผลเสียต่อความพึงพอใจของผู้เข้ารับรักษา ซึ่งคุณไม่เพียงแต่ต้องหาคนเก่ง ๆ เท่านั้นแต่คุณต้องทำให้พวกเขามีแรงจูงใจที่จะทำงานให้คุณต่อไป ในฐานะบุคคลที่เป็นผู้นำบริษัท คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการจูงใจพนักงานและใช้อำนาจเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดจากพนักงานของคุณ

คุณอาจจะต้องการทนายความที่จะคอยช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายและให้ความคุ้มครองในกรณีที่คุณอาจถูกฟ้องร้องหรือต้องเกี่ยวข้องกับคดี ผู้จัดการคลินิกจะช่วยคุณจัดการในส่วนต่าง ๆ ของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงฝ่ายประกันก็มีความจำเป็นเพื่อให้ได้คุณได้รับความคุ้มครองที่มากที่สุด

3. การเก็บเงินจากผู้รับการรักษาหรือลูกค้า

การเก็บเงินเป็นเรื่องสำคัญกับธุรกิจคลินิก เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้ คุณจะต้องได้รับค่าใช้จ่ายจากผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ แต่การเก็บชำระเงินเหล่านี้อาจเกิดปัญหาได้ และเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ คุณควรพิจารณาขอให้ผู้ป่วยชำระเงินล่วงหน้าสำหรับการบริการทางการแพทย์ของคุณ

4. การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

ระบบอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์บันทึกประวัติเป็นหัวใจหลักของการเปิดคลินิกที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นคลินิกความงามหรือคลินิกทันตกรรม หากการบันทึกสูญหายหรือขัดข้องก็จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และอาจจำเป็นต้องทำการทดสอบซ้ำ คุณอาจต้องมีการใช้ซอฟต์แวร์ Electronic Health Records (EHR) สำหรับการบันทึกผู้ป่วยอย่างปลอดภัย รวมถึงซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินและซอฟต์แวร์นัดวันเวลาด้วยเช่นกัน