การทำการตลาดออนไลน์: หนทางการอยู่รอดสำหรับธุรกิจ SME ในช่วงวิกฤต COVID-19

เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 ทุกคนเกิดความกังวลมากมายไม่ว่าจะเป็น เรื่องความปลอดภัย การเดินทางและการกักตุนของใช้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานที่บ้านในช่วงวิกฤต ทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพมากกว่าการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น เว้นแต่คุณจะขาย มาสก์หรือเจลล้างมือ วิกฤตการระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนาดเล็กเป็นวงกว้าง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อรายได้ สถานะพนักงานและการดำเนินการทางการตลาดของบริษัท

ก้าวสำคัญสู่การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ที่แข็งแกร่งสำหรับเกมธุรกิจอันไร้ขอบเขต

อัตลักษณ์ของแบรนด์หมายถึงสิ่งที่มองเห็นได้อย่างสี โลโก้ และข้อความต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวแทนชื่อเสียงและไอเดียของแบรนด์คุณ หากกล่าวในอีกนัยหนึ่ง อัตลักษณ์ของแบรนด์คือหน้าตาและบุคลิกภาพของแบรนด์คุณนั่นเอง ซึ่งมีบทบาทสำคัญมากสำหรับการตลาด

บุคลิกเเบรนด์ 8 ประเภท เเละตัวอย่างวิธีรักษาลูกค้าให้เหนียวเเน่น

ในยุคที่มีการแข่งขันสูงอย่างปัจจุบัน นักการตลาดหรือเจ้าของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ จะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่า “แบรนด์” เพราะบุคลิกของเเบรนด์ที่ชัดเจนจะทำให้คุณอยู่เหนือคู่เเข่ง ยิ่งถ้าอยากให้แบรนด์เป็นที่จดจำ เรายิ่งต้องสร้างเอกลักษณ์ของตนให้เด่นชัดมากที่สุด ซึ่งการที่จะทำให้ได้ดังนั้นเราต้องเรียนรู้จากผู้นำตลาด แล้วลองวิเคราะห์ดูว่า หากสองเเบรนด์มอบบริการหรือขายสินค้าชนิดเดียวกัน ลูกค้าอาจจะเลือกใช้หรือซื้อ เพียงเเบรนด์ใดเเบรนด์หนึ่งเพราะรู้สึกถูกใจกว่า ซึ่งนี่อาจจะมาจากบุคลิกที่แบรนด์นั้น ๆ นำเสนอก็เป็นได้

อัตลักษณ์ของแบรนด์ vs. บุคลิกภาพของแบรนด์ สองสิ่งที่คุณจำเป็นต้องมีสำหรับการปูทางสู่ความสำเร็จในระยะยาว

หลายคนพูดถึงการออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ (brand identity) และการสร้างบุคลิกภาพของแบรนด์ (brand personality) แต่สองสิ่งนี้ก็ยังคงสร้างความสับสนให้กับผู้คนส่วนใหญ่ บางคนถึงกับเข้าใจไปว่ามันคือสิ่งเดียวกัน แต่จริง ๆ แล้วมันมีความซับซ้อนมากกว่านั้น อัตลักษณ์ของแบรนด์และบุคลิกภาพของแบรนด์เป็นสองสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสร้างแบรนด์ที่ดี ดังนั้นบทความนี้จึงเกี่ยวกับความสำคัญของอัตลักษณ์ของแบรนด์และบุคลิกภาพของแบรนด์สำหรับความสำเร็จในระยะยาว

อะไรคือบุคลิกภาพแบรนด์?​

บุคลิกภาพแบรนด์ (Brand personality) เป็นกลุ่มความคิด รูปแบบอารมณ์และพฤติกรรมเฉพาะของแบรนด์ที่พบเห็นอย่างสม่ำเสมอ มันเป็นขอบเขตงานซึ่งสามารถกำหนดความรู้สึกของผู้คนที่มีต่อบริษัทหรือองค์กรได้โดยขึ้นกับสินค้า บริการหรือภารกิจขององค์กร เหมือนกับที่เรามักอธิบายลักษณะนิสัยของคน บุคลิกภาพแบรนด์นั้นเป็นกลุ่มนิสัยของคนที่เกี่ยวข้องกับชื่อแบรนด์ มันถูกกำหนดโดยความสัมพันธ์ระหว่างชื่อแบรนด์กับลูกค้าแบรนด์