4 ขั้นตอนสำคัญในการสร้างแบรนด์กลยุทธ์ของคุณ

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไม่สามารถอยู่รอดได้หากปราศจากแบรนด์กลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามการที่คุณคิดไอเดียดีๆ ได้พร้อมกับโลโก้บริษัทนั้นไม่ใช่แบรนด์กลยุทธ์ วิธีสร้างแบรนด์ในปัจจุบันนี้จะต้องทำความเข้าใจถึงกลยุทธ์บางอย่างของสิ่งที่พวกเขาเลือกในโครงร่างโดยละเอียด ซึ่งต้องใช้ทั้งเวลา ความพยายาม และความมุ่งมั่น ในทุกๆ แบรนด์จำเป็นจะต้องกำหนดองค์ประกอบสำคัญเอาไว้ เช่น วัตถุประสงค์ของแบรนด์ กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มเป้าหมาย ยิ่งคุณมีรายละเอียดมากเพื่อใช้ในกลยุทธ์นี้มากเท่าใด มันจะยิ่งง่ายต่อการประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์มากเท่านั้น

เหนือสิ่งอื่นใดการวางกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ คือ ยานพาหนะที่ใช้เพื่อสร้างการเชื่อมต่อที่แท้จริงกับผู้คน ดังนั้นสิ่งต่อไปนี่คือขั้นตอนการวางกลยุทธ์เพื่อสร้างแบรนด์ของคุณ

  1. ค้นหาหัวใจหลักของแบรนด์คุณ

แบรนด์ (Brand) นั้นเป็นมากกว่าเครื่องหมายทางกายภาพ เพราะมันคือประสบการณ์ทางอารมณ์ แบรนด์นั้นหมายถึงสิ่งที่ผู้คนคิด รู้สึก และพูดถึงธุรกิจของคุณ ในทุกๆ แบรนด์นั้นมีความเชื่อพื้นฐานที่จะต้องมีอิทธิพลต่อทุกสิ่งที่พวกเขาเลือกทำซึ่งเรียกสิ่งนี้ว่า หัวใจหลักของแบรนด์ ดังนั้นคุณจะต้องแน่ใจก่อนว่าแบรนด์ของคุณนั้นเป็นอย่างไรและใช้ความเชื่อและคุณค่านี้เป็นแนวทางในการตัดสินใจในการสร้างแบรนด์กลยุทธ์ของคุณ

เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นให้ได้ด คุณจะต้องค้นหาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความหมายขอการตั้งบริษัทคุณ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ตั้งกลุ่มเป้าหมาย วางตำแหน่งแบรนด์ และสร้างชื่อเสียง

  1. บอกข้อความของคุณอย่างตรงประเด็น

หลังจากคุณรู้ถึงหัวใจหลักของแบรนด์คุณแล้ว ให้มองหาสาระสำคัญของแบรนด์คุณ ในทุกๆ เนื้อหาบนโซเชียลมีเดียของแบรนด์คุณ คุณจะต้องแสดงถึงสาระสำคัญของแบรนด์คุณออกไป ซึ่งจะต้องเป็นเสียงและภาพลักษณ์ที่ชัดเจนเพียงพอสำหรับบริษัทคุณ แต่ความสม่ำเสมอของขั้นตอนการสร้างแบรนด์นี้ก็สำคัญเช่นเดียวกัน

การสื่อสารว่าคุณคือใคร คุณทำอะไร และทำไมลูกค้าถึงจะต้องเลือกแบรนด์ของคุณนั้นมีหลายวิธีด้วยกัน คุณสามารถพูดออกไปอย่างชัดเจนด้วยการระบุถึงทัศนคติทั่วไปของแบรนด์คุณได้เลย แต่อย่างไรก็ตามคุณสามารถที่จะใช้เทมเพลตข้อความของแบรนด์คุณในการเขียนข้อเสนอโปรโมชั่นที่คุณค่าได้เช่นกัน

เมื่อใดที่คุณได้กำหนดข้อความที่คุณต้องการจะสื่อสารแล้ว คุณจะต้องบอกถึงประวัติของคุณให้แก่ลูกค้าได้ทราบเพื่อที่จะได้สร้างความผูกพันนั่นเอง

  1. สร้างอัตลักษณ์ขององค์กรคุณ

โลโก้: โลโก้ที่ดีจะต้องเป็นที่น่าจดจำ โลโก้ที่มีความแข็งแกร่งและเรียบง่ายนั้นมีศักยภาพสูงสุดที่จะเป็นที่น่าจดจำ โปรดจำไว้ว่าคุณไม่ได้ออกแบบแค่สำหรับวันนี้ แต่เพื่อแบรนด์ของคุณในอนนาคตด้วย ดังนั้นมันควรที่จะเหมาะสมกับบริการและสาขาที่คุณอาจจะขยายในอนาคตด้วย

สี: สีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ทรงพลังที่สุดและเป็นสิ่งที่ลึกลับในเทคนิคการสร้างแบรนด์ให้ดัง คุณจะต้องเลือกใช้สีตั้งแต่ 3 – 5 สี โดยใช้ทฤษฎีจิตวิทยาสีและใช้สีเหล่านี้ในการสร้างแบรนด์และการตลาดทั้งหมดของคุณ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการจดจำแบรนด์นั่นเอง

ตัวอักษร: เช่นเดียวกับการเลือกใช้สี ให้คุณเลือกใช้ฟอนต์ไม่เกิน 3 แบบนี้ในทุกๆ การสื่อสารของแบรนด์คุณ

ภาพถ่ายและศิลปะ: ภาพถ่ายสำคัญกว่าทุกสิ่ง ดังนั้นคุณจะต้องถ่ายรูปสินค้าสวยๆ หรือสร้างภาพประกอบที่ยอดเยี่ยมในการสื่อสารผ่านสื่อ

  1. สร้างแนวทางของแบรนด์คุณ

เพื่อให้แน่ใจว่าแนวทางของแบรนด์คุณนั้นครอบคลุม รวมถึงทิศทางสำหรับทั้งภาพลักษณ์และตัวตนของคุณ แนวทางนี้จะต้องประกอบไปด้วยสาระสำคัญของแบรนด์ แท็กไลน์ (Tagline) คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า ข้อความที่แข็งแกร่ง และแนวทางที่มองเห็นได้ ได้แก่ โลโก้ สี การพิมพ์ และภาพ